RADONETT AIRGAP – Återströmningsskydd – Brutet Vatten

RADONETT AIRGAP är en serie återströmningsskydd i kategori 5 för brutet vatten  enligt SS-EN 1717 skyddar vattenledningsnätet mot återströmning av bakterier och föroreningar. Modellerna är lämpliga för avloppspumpstationer, bevattningsanläggningar och lantbruk upp till stora reningsverk samt industriella applikationer t.ex biogasanläggningar, sprinklersystem, slakterier, livsmedelsindustrier, laboratorier, simhallar, hästsportanläggningar mfl.

Tekniken i RADONETT AIRGAP är baserad på och testad genom vår storsäljande gasavskiljarenhet i mer än 120 miljoner driftstimmar sedan 1994 vilket säkerställer mycket hög driftsäkerhet, kvalitet på aggregaten och ingående komponenter. Återströmningsskydden levereras  provkörda direkt från fabrik =mycket kort  installationstid. Radonett Airgap kräver inga tryckkärl. Vatten in vatten ut! Enklare och driftsäkrare kan det inte bli.

Även de mindre återströmningsskydden (60/5, 75/5, 120/5 samt 150/5) kan utrustas med frekvensomformare för installationer med kontinuerliga vattenuttag.

RADONETT AIRGAP är marknadsledande i Norden på återströmningsskydd i kategori 5.

AirGap 60/5

AirGap 60/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717.

läs mer
AirGap 75/5

AirGap 75/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717.!

läs mer
AirGap 120/5

AirGap 120/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB har dubbla pumpar för extra säkerhet och redundans!

läs mer
AirGap 150/5

AirGap 150/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB har dubbla pumpar för extra säkerhet och redundans!

läs mer
AirGap 500/6

AirGap 500/6

Frekvensstyrt återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt NS-EN1717.

läs mer
Airgap 200/10

Airgap 200/10

AirGap 200/10 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt EN 1717.

läs mer
Airgap 400/10

Airgap 400/10

AirGap 400/10 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt EN 1717.

läs mer
Airgap 600/10

Airgap 600/10

AirGap 600/10 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt EN 1717.

läs mer