Frågor och svar

Svar på dom vanligaste frågorna ställda till oss sedan 1994.

Finns det någon installatör i närheten av där jag bor?
Radonett har 268 återförsäljare i 5 länder. Din vanliga vvs installatör klarar normalt installationen, eller ring oss så får du besked om en bra installatör nära dig. Tfn: 0248-10700
Vilka garantier har man på Radonett?
Förutom reningsgarantierna (se specifik modell) så får ni 2 års totalgaranti.

Garantin omfattar reparation inklusive material, arbetskostnad och givetvis även reskostnad för reparatör. Förutom detta så gäller normalt din hemförsäkring i många år framåt då Radonett räknas som fast installerad vitvara. Detta tillsammans med att Radonett är Europas mest installerade och testade radonavskiljare borgar för ett tryggt köp.

Hur länge håller en radonavskiljare?
I Radonett sitter bara komponenter av högsta kvalitet. Radonetts installationer har idag en total sammanlagd driftstid på över 5 miljoner driftstimmar! i alla tänkbara vattenkvaliteter. Radonetts alla delar är således noga utprovade och testade.
Det går även att jämföra med att köpa en ny bil, sköter man den och gör service regelbundet ger det en god driftsäkerhet och lång livslängd.
Det finns både billigare och dyrare radonavskiljare än Radonett, är en dyrare maskin alltid bättre?
Radonett serietillverkas och säljs i större volymer än andra tillverkare.
Radonett är Europas mest sålda radonavskiljare. Detta möjliggör större volyminköp av komponenter och rationell storserietillverkning. Vilket leder till att Radonett kan hålla en högre kvalitet och samtidigt säljas till ett lägre pris än vad andra tillverkare skulle kunna med motsvarande komponenter. Alla radonavskiljare levereras inte lika kompletta som Radonett, en del säljs i ”byggsats”, viket ger en betydligt längre installationstid, vilket fördyrar installationen, ett ”billigt” inköpspris flyttar kostnaden till installationen..
Plast eller rostfritt stål?
Plaster innehåller mjukgörare (den feta hinnan som blir kvar hur många gånger man än diskar en plastbunke). I den fastnar föroreningar och kan tillsammans med oren luft skapa grogrund för bakterier samt mögel. Rostfritt stål används idag därför vid livsmedelstillverkning. Rostfritt stål är dock dyrare i tillverkning.
Kan man rena vattnet direkt i borrhålet?
Ja detta har man provat sedan ett tiotal år. Det tar dock mycket lång tid att få vattnet rent, när man har tappat en mängd vatten kommer resten delvis orenat.

Vattnet i borrhålen rör sig i marken i sidled, det renade vattnet förs bort olika fort i olika borrhål. Därför kan det vara svårt att förutsäga ett exakt resultat. Ett borrhål med kallt vatten har en större sidoförflyttning en ett ”varmt hål”. Normalt innehåller vattnet även järn och mangan, då återförs resterna till borrhålet och en del sugs tillbaks genom pumpen i ett evigt kretslopp.

Vet jag att radonavskiljaren fungerar även efter flera år eller måste jag ta vattenprov regelbundet?
Vattenprov skall alltid tas efter ca en vecka efter installation, detta för en kontroll att installatören har gjort rätt.
Radonett radonavskiljare använder bara 1 pump (motor) för alla radonavskiljarens funktioner. Skulle denna motor stanna så slutar reningen, men samtidigt stannar vattentillförseln till hushållet eftersom det är samma pump.

Om man har en maskin med 2 eller till och med 3 motorer, (fläkt, reningspump, tryckpump), så kan reningspumpen eller fläkten ha stannat, orent vatten kommer då ut till hushållet med tryckpumpen utan att man märker något. Med Radonett kan man således ej riskera att få orenat vatten ut till hushållet, stannar reningen upphör även vattentillförseln.

Kan man använda kolfilter för att avlägsna radon i vatten?
Ja, om halterna ej är för höga. Kolfiltertuber kan ge en lägre initialkostnad men blir dock på sikt kostsamt och besvärligt då filtermassan behöver bytas regelbundet.

Allt vatten måste passera genom filtermassan, ej enbart dricksvattnet (det är när radonet sprider sig från dusch och disk mm som det är som farligast ej enbart att dricka radonhaltigt vatten). Filtertuben måste därför dimensioneras för hela hushållet.
Filtertuben som bör vara på minst 20-40 Liter skall demonteras och bytas på filtermassa regelbundet, dels för att minska bakterietillväxten, dels så vet man inte när kolet blir inaktivt, var 6 -12 månad är lämpligt, eller ta radonprov.

Filtertuberna får ej utan strålskydd placeras i bostadsutrymme. Filtermassan är radioaktiv och skall deponeras på särskild anvisad plats och behandlas varsamt. Se även sidan STUK/tenawa rapporten, samt http://www.uni-mainz.de/~eswe/tenawa.htm (om risken för strålskador mm från filtertuber).

Tar en radonavskiljare bort något annat än radon?

Radonett tar bort radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra, höjer lågt pH. Flockar järn, mangan genom avluftning/aeration. Samt bakteriell rening av processluften med UV ljus. Radonett gör vattnet gott, hälsosamt med en klar frisk smak.

Gäller garantin om man installerar en radonavskiljare själv?
Ja på Radonett!
Kan jag installera en radonavskiljare själv?
Att installera en Radonett är ungefär jämförbart med nyinstallation av tvättmaskin (plus ett avgasrör genom yttervägg).
Gör du den typen av arbete i hemmet kan du även installera en Radonett. Det medföljer en mycket komplett installationsanvisning vid leverans.
Vad kostar det att använda en radonavskiljare?
Radonett A1uv har en driftkostnad (ström filter UV lampa mm) på några hundralappar per år!
Hur mycket låter en radonavskiljare?
Radonett har en ljudnivå på ca 63 dB vilket motsvarar normal samtalston. Observera att Radonett endast är i gång när man själv för oväsen, duschar, spolar mm, ej dygnet runt.
Hur beräknas reningsgraden på olika radonavskiljare?
Det är relativt enkelt att bygga en radonavskiljare som ger en hög reningsgrad efter en liten tappvolym och lågt tryck.
Beakta dock att vattnet skall vara rent även om flera duschar på rad, och trycket skall räcka till i alla husets kranar. Reningsgraden skall beräknas vid en tappning i 20 l/min med 2 bars tryck efter en tappvolym på 1000 liter. Denna norm är EU standard framtagen av Jonny Andersson Radonett/Sarholms Sverige.

Denna norm är ett krav för en EPD märkt/godkänd radonavskiljare. Normen är framtagen för att radonavskiljare i framtiden skall få mätresultat baserade på lika villkor. Radonett är Europas enda EPD godkända radonavskiljare.

Är det bättre med en radonavskiljare som ger 40 l/min än 20 l/min?
En radonavskiljare skall ge minst 20 l/min men aldrig mer än brunnspumpen. En normalpump för ett hushåll levererar sällan mer än ca 20 l/min, efter tryck, höjd och friktionsförluster (vid 2 bars tryck). En ”för stor” radonavskiljare i förhållande till din brunnspump orsakar onödigt slitage på radonavskiljaren. Radonett har därför 5 olika modeller för att kunna passa just din anläggning.

Observera dock att 40 l/min rinnande på gräsmattan ur en trädgårdslang, inte är samma sak som 40 l/min i tappkranar i huset, där vill du ha tryck i alla kranar och då minskar flödet markant. Radonetts flöden är beräknade vid 2 bars tryck , och med ett arbetstryck upp till ca 4,5 bar (1 bar = 1 kg).

Den minsta Radonetten ger över 50 liter i minuten utan mottryck! och ca 20 l/min vid 2 bars mottryck.

Skall radonavskiljare installeras före eller efter hydrofor/hydropress?
Radonett ska installeras före tryckkärl (hydrofor, hydropress). Denna lösning ger ett jämnare tryck i kranar och en jämnare temperatur i duschen samt längre tid mellan starterna, viket minskar slitaget .på brunnspumpen.
Skall radonavskiljare installeras före eller efter eventuella befintliga filteranläggningar?
Alltid efter befintlig filteranläggning.
Filter typ mangan, järn eller avhärdning, används för att skydda dina vvs installationer som varm -vattenberedare, diskmaskiner, tvättmaskiner, rör mm. Sitter radonavskiljaren installerad efter, blir även den skyddad och du slipper tråkig rengöring.
Har Statens Strålskyddsinstitut ”godkänt radonavskiljare”?
Nej det finns inga speciella, av Statens Strålskyddsinstitut godkända radonavskiljare.
Alla kan tillverka och sälja sina produkter mer eller mindre lämpade för ändamålet. Det förekommer maskiner avsedda för behandling av avloppsvatten ! som byggs om och säljs som radonavskiljare.
Finns det statliga bidrag för radonavskiljare?
Om man har höga haltar av radon i vattnet och förhöjda värden i inomhusluften så kan man söka bidrag för köp av radonavskiljare för åtgärdande av luftradon.

Radonet i ditt vatten sprider sig runt i din bostad när du duschar, diskar, tvättar och använder vatten på annat sätt. Man brukar räkna med att 500 B/q liter i vattnet höjer radonhalten i innerluften med hela 50 B/q Kbm !

Hör med din Kommun om bidrag för åtgärdande av luftradon. OBS mät radonhalten först, detta går endast på vinterhalvåret tar ca 2 mån.

Hur stor radonavskiljare behöver jag?
Enligt Boverket skall ett normalhushåll dimensioneras för minst 20 L/min.

Observera att detta flöde skall ske vid minst 2 bars tryck för att du skall kunna erhålla god vatten- komfort.

Av Jonny Andersson produktutvecklare Radonett. Utbildad av Statens Strålskyddsinstitut i radonfrågor. Arbetar sedan 1994 på heltid med radonfrågor och utveckling av radonavskiljare.