Installation EL och VVS

Radonett levereras komplett och provkörd från fabrik, viket minimerar installationskostnaden. Installationen är jämförbar med en nyinstallation av en tvättmaskin, det som tillkommer är ett 50 mm hål genom yttervägg för avgasrör.

Observera att Hydrofor, manometer, tryckströmbrytare och brunnspump, normalt redan finns i huset,

Utförlig installationsanvisning medföljer maskinen.