Magnetventiler

Sedan 1994, har vi träffat på otaliga installationer med olika fabrikat och typer av magnetventiler. Magnetventiler finns i olika utföranden och kvalitéer och det är viktigt att välja rätt typ så man inte installerar en magnetventil av undermålig kvalitet eller fel utförande då detta på sikt kan orsaka problem i form av vattenbrist eller översvämning på grund av att magnetventilen inte öppnar eller stänger helt. Vanligast orsak att en magnetventil kärvar är att hålet i membranet är igensatt eller att föreningar hamnat runt eller över pivotstången så den inte sluter eller öppnar helt.

Vi rekommenderar och säljer enbart magnetventiler av modell 5282 från Bürkert. Denna magnetventil är mycket vanlig i kommunala och industriella anläggningar pga av hög driftsäkerhet. Bürkerts magnetventil 5282 är annorlunda uppbyggd än många andra förekommande magnetventiler på marknaden. Den arbetar med en teknik som inte behöver något hål i membranet vilket innebär och har även kraftigare kanaler för vattnet. Fördelen med denna uppbyggnad är att det helt enkelt inte finns något hål i membranet som kan sättas igen av partiklar (sand och grus) från t.ex borrhålet eller partiklar som släppt ifrån rörledningar. Dessutom kommer inga partiklar upp runt pivotstången som riskerar att den inte öppnar eller stänger helt.

Alla magnetventiler ska skyddas med ett smutsfilter som fångar upp partiklar. Därför säljer vi enbart magnetventiler tillsammans med förmonterat smutsfilter. Smutsfiltret är betydligt enklare att göra ren än att börja montera ner en igensatt magnetventil.

Olika magnetventiler

5282 ¾” (R20)

5282 ¾” (R20), mjukstängande, 2/2 lägesmagnetventil NC med förmonterat smutsfilter

5282 1” (R25)

5282 1” (R25), mjukstängande, 2/2 lägesmagnetventil NC med förmonterat smutsfilter

5282 11/4” (R32)

5282 11/4” (R32), mjukstängande, 2/2 lägesmagnetventil NC med förmonterat smutsfilter

5282 1 1/2″ (R40)

5282 1 1/2″ (R40), mjukstängande, 2/2 lägesmagnetventil NC med förmonterat smutsfilter

Bürkert modell 5282 Strömlöst Öppen

Strömlöst Öppen (NO normal open)

Används till Radonett B2 UV.

Bürkert modell 5282 Strömlöst Stängd

Strömlöst Stängd (NC normal close).

Används vid installationer med filteranläggning före Radonetten eller för uttag av orenat vatten.