Radonavskiljare

RADONETT radonavskiljare har tillverkats sedan 1994 och är idag Europas mest sålda radonavskiljare med mer än 120 miljoner driftstimmar. RADONETT radonavskiljare har högst reningsgrad i samtliga tester.  RADONETT avlägsnar gasformiga ämnen som radon, radondöttrar, metan, svavelväte, koldioxid och höjer lågt pH-värde genom kraftig luftning av vattnet. Järn och mangan oxideras/fälls ut under luftningsprocessen. RADONETT renar processluften med UV-ljus för att säkerställa att inga bakterier tillförs vattnet.

RADONETT är en kvalitets produkt som tillverkas i rostfritt syrafast stål och utsidan är i vit ugnshärdad pulverlack. RADONETT levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC för kontroll av rening. RADONETT levereras provkörd och testad från fabrik vilket resulterar en enkel och smidig installation vilket ger ett lågt slutpris. RADONETT finns i sex olika modeller från ett hushåll upp till mindre kommunala verk.

Radonett S2 HY

Radonett S2 HY

Avsedd för mindre kommunala vattenverk eller samfälligheter med fler än 10 hushåll samt större lantbruk (mjölkproducenter)

läs mer