Radonett XL-333 BA

Avsedd för kommunala vattenverk eller större samfälligheter. Självfallsrenare mot bassäng eller lågreservoar.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

Garanterad reningsgrad 97-99.9%!

OBS! Självfallsrenare mot bassäng eller lågreservoar. Renar i flera steg med full genomströmning, dvs inget uppehåll för processtid.

Produktspecifikation:

 • Max uttag: 20 Kbm/timme, 333 l/min (Högre uttag ger lägre reningsgrad)
 • Vikt (tom): 140 kg
 • Totalhöjd: 1 850 mm
 • Bredd: 1 240 mm
 • Djup (bakåt): 700 mm
 • Volym (vatten): 808 l
 • Vatten in: 2 x R32 inv
 • Vatten ut: R63 inv, Anslutning recikulation, 2 x R32 inv
 • Höjd utlopp: 1 230 mm
 • Radongas ut: 2 x 110/114 mm
 • Överfyllnadsskydd: R63 inv
 • Luftfilter: Ja
 • Spänning: 3 x 230 V alt. 3 x 400 V. 2 st recirkulationspumpar
 • Effekt: 2 x 2,2 kW
 • Märkström: 2 x 4,8 A
 • Placering: Frostfritt våtutrymme

Produktblad

Ladda ner PDF

 

Manual

Radonett XL-333 BA radonavskiljare, radonfilter

Alla radonavskiljare

Radonett S2 HY

Radonett S2 HY

Avsedd för mindre kommunala vattenverk eller samfälligheter med fler än 10 hushåll samt större lantbruk (mjölkproducenter)

läs mer