Radonett XL-333 HY

Avsedd för kommunala vattenverk eller större samfälligheter. Självfallsrenare mot bassäng eller lågreservoar.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

OBS! Genomströmningsrenare mot hydrofordrift eller bassäng som är högre placerad än radonavskiljaren.  Renar i flera steg med full genomströmning, dvs inget uppehåll för processtid.

Produktspecifikation:

 • Kapacitet: 333 l/m
 • Vikt (tom): 140 kg
 • Totalhöjd: 1 850 mm
 • Bredd: 1 240 mm
 • Djup (bakåt): 700 mm
 • Volym (vatten): 808 l
 • Pumpeffekt: 7,5 kW trycksättningspump. Pumpeffekt recirkulation 2*2,2 kW
 • Märkström: 15,7 A trycksättningspump. 2*4,8. A recirkulationspumpar
 • Vatten in: 2 x R32 inv
 • Vatten ut: R40 inv, Anslutning recikulation, 2 x R32 inv
 • Radongas ut: 2 x 110/114 mm
 • Överfyllnadsskydd: R63 inv
 • Luftfilter: Ja
 • Spänning: 400 V alt 690 V. Recirkulation 230 V eller 400 V
 • Placering: Frostfritt våtutrymme

Produktblad

Ladda ner PDF

 

Manual

Radonett XL-333 HY radonavskiljare, radonfilter

Alla radonavskiljare

Radonett S2 HY

Radonett S2 HY

Avsedd för mindre kommunala vattenverk eller samfälligheter med fler än 10 hushåll samt större lantbruk (mjölkproducenter)

läs mer