RADONETT AIRGAP – Återströmningsskydd

RADONETT AIRGAP är en serie återströmningsskydd i kategori 5 för brutet vatten. Tekniken i RADONETT AIRGAP är baserad på och testad genom vår storsäljande gasavskiljarenhet i mer än 50 miljoner driftstimmar sedan 1994 vilket säkerställer mycket hög driftsäkerhet, kvalitet på aggregaten och ingående komponenter. Återströmningsskydden levereras  provkörda direkt från fabrik =mycket kort  installationstid. Radonett Airgap kräver inga tryckkärl. Vatten in vatten ut! Enklare och driftsäkrare kan det inte bli.

Även de mindre återströmningsskydden (60/5, 120/5 samt 150/5) kan utrustas med frekvensomformare för installationer med kontinuerliga vattenuttag.

RADONETT AIRGAP är marknadsledande i Norden på återströmningsskydd i kategori 5.

AirGap 75/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB har dubbla pumpar för extra säkerhet och redundans!

läs mer

AirGap 120/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB har dubbla pumpar för extra säkerhet och redundans!

läs mer

AirGap 150/5

Återströmningsskydd kategori 5 typ AB har dubbla pumpar för extra säkerhet och redundans!

läs mer

AirGap 500/6

Frekvensstyrt återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt NS-EN1717.

läs mer