Ejektett

Ejektett. Spådanordning för uppstart av ejektorpumpar.